NavigationController backButton 改名

2011-10-01

更改 NavigationController backButton 的名字

在父类viewController中如下设置:

UIBarButtonItem *backbutton = [[UIBarButtonItem alloc]init];
backbutton.title = @"自定义名字";
self.navigationItem.backBarButtonItem = backbutton;
[backbutton release];